Aljinovići, IB29

Značaj puta: u putnoj mreži Srbije ovaj putni pravac pripada klasi regionalnih puteva i nosi oznaku R-231. Put je namenjen mešovitom saobraćaju i predstavlja vezu Nove Varoši i Sjenice. Ova deonica reginalnog puta R-231 je deo putnog pravca koji spaja dva magistralna putna pravca M-21 Užice-Nova Varoš i M-8 Sjenica-Novi Pazar.

U situacionom smislu trasa predmetne deonice puta R-231, zadržava se u potpunosti, nema eksproprijacije. Primenjeni su odgovarajući situacioni elementi što približniji postojećem stanju. Postavljena je nova osovina puta koja prati postojeće stanje, ali vodilo se računa i sa koje strane izvršiti proširenje kolovoza. Autobus tj. teretno vozilo je korišćeno kao merodavno vozilo za proračun proširenja u krivinama.