Đurinci

Deonica regionalnog puta R-200 koja je predmet ove projektne dokumentacije, projektovan je i izveden sredinom tridesetih godina prošlog veka. Povezivao je Beograd preko Mladenovca sa Topolom. Uz postojeći put Beograd-Novi Sad-Subotica bio je jedini put sa zastorom od asfalta (prirodni asfalt) sa širinom kolovoza od 5m. Krajem šezdesetih godina proširen je na 6m. Do završetka poluautoputa Beograd-Niš celokupan domaći i međunarodni saobraćaj prema Istoku išao je ovim putem, a do završetka putne veze Mali Požarevac-Vlaško Polje (sedamdesetih godina) predstavljao je jedinu putnu vezu Topole, Aranđelovca i Mladenovca sa Beogradom.

U putnoj mreži Srbije ovaj putni pravac pripada klasi regionalnih puteva i nosi oznaku R-200. Put je namenjen mešovitom saobraćaju i predstavlja alternativnu vezu Beograda i Mladenovca. Projektovana deonica počinje na stacionaži km 41+765, a završava se na stacionaži 46+524. Projektna dokumentacija urađena je uz neophodnu saradnju sa Investitorom kao i uz poštovanje svih važećih tehničkih propisa, normativa i standarda.