Parkovi, Beograd, Blok 62 i 63

Projektom je duž staza data dispozicija izuzetno dekorativnog mobilijara od silumina - klupa sa naslonom, kružnih klupa sa žardinjerom, korpi za otpatke, horizontalne i vertikalne zaštite stabala koja se sade u kasetama – otvorima u zastoru.

Dečija igrališta su opremljena rekvizitima od prirodnih materijala, impregniranog čamovog i hrastovog drveta, zaštićena vodootpornom farbom, uz obavezno atestiranje rekvizita. Projektom su na ovoj parkovskoj površini predviđena dva dečija igrališta – za manju decu do 8 godina i veću decu od 4 – 14 godina. Dečije igralište za malu decu do 8 godina - opremljeno je kombinovanim dečijim igralištem sa 3 kule i 2 tobogana, 2 male ljuljaške, 4 male klackalice sa oprugom sa jednim sedištem. Dečije igralište za veću decu od 4 do 14 godina - opremljeno je sa 2 ljuljaške, 2 klackalice sa oprugom sa 2 sedišta, 2 klackalice sa oprugom sa 6 sedišta i penjalicom. Uz svako igralište postavljene su po dve dečije korpe za otpatke.