Tehnička kontrola RRSP 1. godina – 194km

Tehnička kontrola glavnih projekata pojačanog održavanja (rehabilitacija i poboljšanje puteva) deonica iz prve godine projekta, 194km, 9 deonica

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja (Road Rehabilitation and Safety Project – RRSP) je deo podrške međunarodnih finansijskih institucija (Svetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj) Vladi Republike Srbije u implementaciji Nacionalnog programa rehabilitacije državne putne mreže. Ovaj projekat predstavlja realizaciju prve faze vladinog programa za period 2014-2019. godina i obuhvata:

  • unapređenje stanja državne putne mreže kroz rehabilitaciju oko 1,100 km postojećih puteva,
  • podizanje nivoa bezbednosti na putevima kroz primenu mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja u svim fazama implementacije projekta, i
  • jačanje kapaciteta i unapređenje institucionalne koordinacije u oblasti bezbednosti saobraćaja kroz implementaciju većeg broja različitih usluga.

Osnovni cilj ove usluge je vršenje tehničke kontrole tehničke dokumentacije na nivou Glavnog projekta pojačanog održavanja, odnosno tehničke dokumentacije na osnovu koje se obezbeđuje povećanje upotrebne vrednosti i trajnosti puta, unapređuje bezbednost saobraćaja, obezbeđuje uključenje u projektna rešenja zahteva lokalne zajednice (socijalni aspekt) i zahteva zaštite životne sredine u maksimalnoj mogućoj meri u datim uslovima prostornog ograničenja (kontekst deonice) i ograničenja koja proizilaze iz vrste dozvoljenih građevinskih i saobraćajnih intervencija (zakonski osnov), vodeći se principima racionalnosti i ekonomičnosti.

Pored toga, usluga ima za cilj obezbeđenje visokog kvaliteta izrade samih Glavnih projekata (unifikacija forme, kompletnost i sveobuhvatnost sadržaja i priloga), kako bi nadležno ministarstvo izdalo odobrenje za izvođenje radova (potvrda o prijemu tehničke dokumentacije) u najkraćem mogućem roku bez primedbi.