Tehnička kontrola dokumentacije

Obavili smo tehničku kontrolu tehničke dokumentacije za veliki broj objekata. Osnovni cilj ove usluge je da se obezbedi kvalitetna tehnička dokumentacija koja je kompletna i sadrži sve propisane sadržaje i priloge, tako da nadležno ministarstvo može da izda odobrenje za izvođenje radova.