Tehničke kontrole državnih puteva

Tehnička kontrola Glavnog projekta autoputa E75 na koridoru 10, deonica Kelebija - Petlja Subotica jug 22,30
Tehnička kontrola Glavnog projekta autoputa Beograd - Požega, deonica Boljkovci - Takovo 12,57
Tehnička kontrola Glavnog projekta državnog puta M-21 Novi Sad - Ruma - Šabac u nastavku državnog puta M-19 Šabac - Loznica, deonica 1: Jarak (autoput E-70) - Hrtkovci, od km 36+300 do km 48+300 L=12km 12,00
Tehnička kontrola Glavnog projekta Sektora 6 Obilaznice oko Beograda od km 588+916,30 do km 598+489,89 do kraja tunela ''Straževica'' zaključno sa petljom ''Bubanj potok'' L=9.59km 9,59
Tehnička kontrola glavnog projekta 2. faze autoputa E-75 Beograd – Niš – Skoplje, deonica: Bukurevac – granica Makedonije od km 965+996,51 do km 976+250,30 10,25
Tehnička kontrola tehničke dokumentacije - Glavni projekat Autoputa E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska kuća – Levosoje km 934+354.73 – km 942+413.13, - izmene i dopune. 8,06
Tehnička kontrola tehničke dokumentacije - Izvođački projekat izmena – dopuna glavnog projekta za nastavak – kompletiranje radova na izgradnji deonice autoputa E-80 Niš –Dimitrovgrad, sektor 6 (Pirot - Sukovo), km 81+450.00 – km 87+447.73 6,00
Tehnička kontrola tehničke dokumentacije - Izvođački projekat izmena – dopuna glavnog projekta za nastavak – kompletiranje radova na izgradnji deonice autoputa E-80 Niš –Dimitrovgrad, sektor 8 (obilazak dimitrovgrada) od km 92+905.55 do km 101+587.00 (od km 95+788.494 do km 104+466.946) 8,68
Tehnička kontrole tehničke dokumentacije - Glavni projekat puta M-21 Novi Sad – Ruma – Šabac u nastavku puta M-19 Šabac Loznica, deonica 2: Hrtkovci – reka Sava, od km 49+199.82 (12+899.82) do km 57+444.98 (21+444.98), L=8.3km 8,30
Tehnička kontrola tehničke dokumentacije - Projekta za građevinsku dozvolu - Izmeštanje državnog puta IB reda broj 22, (stari naziv M-22) Beograd-Ljig, na području eksploatacije površinskih kopova Kolubarskog basena 7,25
Tehnička kontrola Glavnog projekta državnog puta IIB reda broj 363