Uslovi korišćenja sajta

Ovaj veb-sajt je informativno-promotivni veb-servis Putinvesta. Korišćenjem njegovih sadržaja korisnik u potpunosti prihvata sve uslove njegovog korišćenja. Sadržaji na ovom veb-sajtu su vlasništvo Putinvesta, osim ukoliko je to drugačije navedeno ili implicirano. Zabranjeno je kopiranje, reprodukovanje, preuzimanje, prenošenje, objavljivanje i distribuiranje bilo kog dela ili celog veb-sajta u bilo koje svrhe bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Putinvesta, osim u slučaju preuzimanja i čuvanja sadržaja od strane pojedinaca radi lične upotrebe u nekomercijalne svrhe.

Svi logotipi i žigovi na ovom veb-sajtu su zaštićeni i predstavljaju vlasništvo Putinvesta ili poslovnih partnera Putinvesta i kao takvi se ne mogu koristiti na drugim veb-sajtovima bez prethodnog pismenog odobrenja Putinvesta ili odnosnih vlasnika prava.

Politika privatnosti

Putinvest može na ovom veb-sajtu da traži od korisnika da dostavi svoje lične podatke, kao što su npr. ime i adresa elektronske pošte, u cilju korišćenja veb-usluga ili prijema dodatnih informacija. Putinvest se obavezuje da ove podatke neće ustupiti, prodati, iznajmiti niti pokazati trećim licima ni pod kojim uslovima. U slučaju da korisnik želi da otkaže prijem takvih dodatnih informacija ili korišćenje veb-usluga, potrebno je da pošalje zahtev putem elektronske pošte ili odgovarajućeg obrasca.

Kolačići

Putinvest na svom veb-sajtu koristi kolačić za odabrani jezik, kako bi korisnicima omogućio ugodnije iskustvo prilikom posete.

Osim toga, Putinvest ima instaliran dodatak za Google analitiku sa aktiviranom anonimizacijom IP adrese. Prilikom posete, ovaj dodatak prikuplja anonimne agregatne podatke od posetilaca veb-sajta, kao npr. koje stranice su posetili, kada, koliko dugo su ih pregledali i slično. Tim putem se u interakciji korisnika sa veb-sajtom Putinvesta prikupljaju tehničke informacije, kao što su tip uređaja, naziv pretraživača i slično. Ove informacije se koriste u statističko-analitičke svrhe i ne sadrže lične podatke o posetiocima.

Putinvest zadržava pravo da na svom veb-sajtu uvede i druge kolačiće. Ovo uključuje i piksele društvenih mreža koji omogućavaju veb-sajtovima društvenih mreža da prate posete ka spoljašnjim veb-stranicama i prilagođavaju reklamne sadržaje koji se korisnicima prikazuju na društvenoj mreži ili veb servisu (npr. Facebook).

Najpopularniji pretraživači omogućavaju korisnicima da sami podese da li će kolaćiće prihvatiti ili odbiti. Odbijanje kolačića može da onemogući korišćenje veb-sajta.

Ugnježdeni sadržaji

Putinvest na svom veb-sajtu ima ugnježdenu Google mapu. Podaci koje ovaj Google servis tim putem prikuplja zavise od korisnikovog uređaja i Google naloga. Ova mapa je uključena da bi se korisnicima omogućilo lakše pronalaženje lokacije Putinvesta. Korisnici mogu da kontrolišu prikupljanje ovih informacija podešavanjima na svom uređaju.

Autorska prava

Svi tekstualni, grafički i drugi sadržaji na ovom veb-sajtu zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima, osim ukoliko je drugačije navedeno. Ukoliko korisnik želi da objavi bilo koji sadržaj sa ovog veb-sajta na bilo kom drugom mediju, neophodno je da prethodno pribavi izričito pismeno odobrenje od Putinvesta. Neovlašćeno korišćenje sadržaja smatraće se povredom autorskih prava i može za posledicu da ima pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa veb-sajta mogu se deliti po društvenim mrežama u neizmenjenom obliku, uz obavezu poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima i u skladu sa Uslovima korišćenja veb-sajta.

Odricanje od odgovornosti

Putinvest na svom veb-sajtu objavljuje sadržaje u najboljoj veri u cilju informisanja korisnika i veruje da su objavljeni sadržaji tačni i istiniti. Ovi sadržaji mogu da sadrže greške različite tipologije, a sve naknadne ispravke, izmene i dopune vrše se bez posebnog informisanja korisnika o istima. Zbog toga se potencijalni klijenti upućuju na prethodnu proveru informacija neposrednim kontaktiranjem Putinvesta.

Putem veb-sajta Putinvest ne daje garancije u pogledu bilo koje usluge, već se svaki poslovni odnos između klijenta i Putinvesta reguliše odgovarajućim ugovorom. U tom smislu Putinvest nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može nastati korišćenjem sadržaja na ovom veb-sajtu. Putinvest takođe nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može nastati korišćenjem sadržaja na veb-sajtovima na koje upućuje bilo koja od hiperveza postavljenih na ovaj veb-sajt. U slučaju posećivanja bilo kog veb-sajta putem takve hiperveze, korisnici to čine samovoljno, uz preuzimanje potpune odgovornosti za sve eventualne negativne posledice. Putinvest zadržava pravo da povremeno menja i dopunjuje sve sadržaje na ovom veb-sajtu, uključujući i pravila korišćenja bez prethodne najave.