PUTINVEST se bavi izradom projekata koji se odnose na sve vrste saobraćajnica kao što gradske i vangradske saobraćajnice, pristupne puteve, granične prelaze, raskrsnice, šetališta, puteve u okviru industrijskih kompleksa, benzinskih pumpi kao i priključcima ovih objekata na državne i ostale javne puteve.

U svim projektima pružamo uslugu na izradi građevinskih, saobraćajnih, geodetskih i infrastrukturnih projekata kao i konsultantske usluge vezano za zakonodavstvo, komunikaciju sa nadležnim javnim preduzećima.

KONSULTANTSKE USLUGE

Pružamo pomoć i podršku klijentu u planiranju, kontroli i upravljanju projektima. Kapitalni projekti spadaju među najsloženije multidisciplinarne poslove čiji uspeh zavisi od dobrog upravljanja i donošenja pravih odluka u pravo vreme. Počev od same zamisli, klijentu pružamo pomoć u odabiru najadekvatnije varijante, izradi kvalitetne dokumentacije, brzom ishodovanju potrebnih saglasnosti i dozvola i, konačno, efikasnoj realizaciji i tehničkom prijemu radova.

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Izrada građevinskih projekata, projekata saobraćaja, saobraćajne signalizacije i opreme, projekata spoljnog uređenja, na različitim nivoima razrade (idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat izvedenog objekta), uključujući i dokumentaciju potrebnu za legalizaciju objekata i priključivanje na putnu mrežu. U okviru ovoga izrađujemo i studije koje se prilažu uz tehničku dokumentaciju, a izvodimo i geodetske radove kao osnovu za projektovanje.

GEODETSKI RADOVI

Izvodimo geodetske radove i izrađujemo podloge i projekte, za šta imamo savremenu geodetsku opremu, licencu prvog reda izdatu od Republičkog geodetskog zavoda, kao i stručne inženjere geodezije sa licencama.

KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Kontrola tehničke dokumentacije podrazumeva proveru usklađenosti dokumentacije sa lokacijskim uslovima, zakonima i propisima, tehničkim normativima, standardima itd.

IZJAVA O ZAINTERESOVANOSTI ZA POSLOVNU SARADNJU