Valjevo-Pričevići

U putnoj mreži Srbije ovaj putni pravac pripada klasi magistralnih puteva i nosi oznaku M-4. Put je namenjen mešovitom saobraćaju i predstavlja vezu granice RS i Valjeva. Na predmetnoj deonici nalazi se jedan ukršataj sa regionalnim putem R-113 i nekoliko ukrštaja sa lokalnim putevima.

Radi povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju na ukrsnom mestu sa R-113 u Pričevićima izvršeno je proširenje krivine radi dodavanja trake za leva skretanja iz pravca Valjeva. Nivelacija raskrsnice, horizontalni i vertikalni elementi osovine kao i berma preglednosti proistekli su iz postojećih terenskih ograničenja i zahteva Investitora.