Vetropark Alibunar

Izrada idejnih i projekata za građevinsku dozvolu priključaka na državni put, rekonstrukcije glavnog servisnog puta i servisnih puteva ukupne dužine preko 70km u okviru Vetroelektrana Alibunar 1 i Alibunar 2.

  • Građevinski projekat saobraćajnica,
  • Građevinski projekat privremenih platformi,
  • Građevinski projekat parkinga,
  • Građevinski projekat objekata,
  • Saobraćajna signalizacija i oprema,
  • Konsultantske usluge iz oblasti građevinarstva, zakonodavstva u građevinarstvu i komunikacija sa nadležnim institucijama u cilju bržeg dobijanja potrebnih uslova, saglasnosti i dozvola.