Žagubica-Beljanica, skijalište

Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnje puta od Žagubice do skijališta na Beljanici, dužine oko 26km. Cilj poboljšanja postojećeg stanja puta Žagubica – Busovata, kao i deonice Beljaničke Rečke – Tikvice (koji predstavlja vezu na put prema Petrovcu na Mlavi i Despotovcu – u izgradnji), je savremen i brz pristup skijalištima "Beljanica".

Povezivanje dela trase u koritu reke Busovate do prevoja Busovata ostvareno je sa više uzastopnih serpentina neadekvatnih elemenata u zoni zaštićenog šumskog kompleksa (prirodno dobro). Na potezu prevoja Busovata do Beljaničke Rečke gradi se novi put čija je trasa u potpunosti usaglašena sa potrebama skijališta.